วิธีการใช้งานระบบ

ข้อแนะนำ

ระบบ Planfin Control System สามารถแสดงผลได้ดีที่สุดบนบราวเซอร์ Google Chorme หากยังไม่ได้ติดตั้งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Download

การสืบค้นข้อมูล

ในแต่ละรายงานผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยการพิมพ์รหัสโรงพยาบาลที่ต้องการ โดยระบบจะทำการ Auto Complete รหัสโรงพยาบาลเพื่อแสดงผลการค้นหาที่ถูกต้อง

"ตัวอย่างเช่น ค้นหา รหัสโรงพยาบาล ดังภาพ"


หมายเหตุ หากดูรายงานรายเขตสามารถพิมพ์เลขเขตได้เลย (01,02,03) หรือ รายจังหวัดก็สามารถพิมพ์ชื่อจังหวัดได้เลย


การส่งออกข้อมูล (Export Data)

ในแต่ส่วนละรายงานผู้ใช้สามารถส่งออกตารางข้อมูลออกมาในรูปแบบไฟล์ .csv เพื่อนำข้อมูลมาใช้ตามความต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบได้แก่ การส่งออกข้อมูลรายงานระดับประเทศ และ การส่งออกข้อมูลในแบบรายเขต, รายจังหวัด, รายโรงพยาล

"ตัวอย่าง หน้าจอเมนู Export รายงานทั้งหมด (รายงานแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย, รายงานค่าใช้จ่าย, รายงานรายรับ) ดังภาพ


"ตัวอย่าง หน้าจอเมนู Export ในแบบรายเขต, รายจังหวัด, รายโรงพยาล ดังภาพ


หมายเหตุ ไฟล์ .CSV สามารถเปิดในโปรแกรม Microsoft Office Excel ได้