ภาพกิจกรรมภายในสำนักงาน

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เป็นเจ้าภาพกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ สนทนาธรรม ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เป็นเจ้าภาพกิจกรรม […]

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสุขภาพประจำแขวง (Provincial Health Insurance Office) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ร่วมกัน […]

พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปีพ.ศ. 2561

พิธีรดน้ำขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ประ […]

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ 2561 วันที […]

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2561 ที่ผานมา นายวลัญช์ชัย จึงสำ […]