แบบฟอร์ม IT

รายการแบบฟอร์ม ลิงค์/ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับบริการ จากกลุ่มงานสารสนเทศด้านการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพ ติดตามสถานะ
แบบฟอร์มประกาศข่าว/ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
สมัคร Email ส่วนกลาง (@moph.go.th)
ตรวจสอบผลการสมัคร Email @moph.go.th
ขอใช้เครือข่าย (Internet) บริเวณอาคาร สป.
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
ดาวน์โหลดตัวอย่างการจัดทำ Powerpoint นำเสนอ ดาวน์โหลด
– ตัวอย่าง Template การนำเสนอ
ดาวน์โหลดฟอนต์ ดาวน์โหลด
– Google Fonts font
– ฟอนต์.คอม font
– Kanit font