สถานการณ์ทางการเงิน สป.สธ 2564

ระบบสารสนเทศสถานการณ์ทางการเงิน หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

 

รายงานภาพรวม

 


รายงานวิกฤตทางการเงิน

 


รายงานทางการเงินเปรียบเทียบ