ขอแสดงความยินดีกับ นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เนื่องในโอกาส ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประจำปี ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับ
นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เนื่องในโอกาส
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประจำปี ๒๕๖๓

1