ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปรเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปรเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 ดาวน์โหลด