ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ นางน้ำค้าง บวรกุลวัฒน์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษที่กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พี่นุ่นพี่ลภ1