ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา

ยินดีผอย้ายไปรพ2