ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาวิเคราะห์การบริหารจัดการการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาวิเคราะห์การบริหารจัดการการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

ประกาศประกวดราคา จ่ายค่าชดเชย
เอกสารประกวดราคา จ่ายค่าชดเชย
3.2 ราคากลาง การจ่ายค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
3.3 TOR จ่ายค่าชดเชยฯ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

Download