แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมสำหรับโรงพยาบาล จากเดิม วันที่ 24-27 มีนาคม 2563 เลื่อนเป็นวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563

แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมสำหรับโรงพยาบาล จากเดิม วันที่ 24-27 มีนาคม 2563 เลื่อนเป็นวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด