โครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD:Organization Development)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD:Organization Development) ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2559