กิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เทศน์มหาชาติ