ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ความคุ้มค่าการบริการทางการแพทย์เพื่อกำหนดรายการชุดสิทธิประโยชน์และชุดสิทธิประโยชน์เสริมในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ความคุ้มค่าการบริการทางการแพทย์เพื่อกำหนดรายการชุดสิทธิประโยชน์และชุดสิทธิประโยชน์เสริมในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง