โครงการฝึกอบรมการบริหารเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โครงการฝึกอบรมการบริหารเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 – 3 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณโรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บายเซ็นเตอร์พอยท์ สามย่าน กรุงเทพมหานคร

IMG_6976