กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เป็นเจ้าภาพกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ สนทนาธรรม ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เป็นเจ้าภาพกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ สนทนาธรรม ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562

กิจกรรมสวดมนต์ 10.6.62_190611_0014