ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

  •