หารือคณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562

DSC03071

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วม หารือคณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมข้างห้องท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข