พิธีเลี้ยงอำลาและต้อนรับบุคลากรกลุ่มประกันสุขภาพ

พิธีเลี้ยงอำลาบุคลากรและต้อนรับบุคลากรใหม่ของกลุ่มประกันสุขภาพ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559  ณ ร้าน บ้านระเบียงน้ำ