แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสุขภาพประจำแขวง (Provincial Health Insurance Office) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ร่วมกันต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสุขภาพประจำแขวง (Provincial Health Insurance Office) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางมาดูงานสาธารณสุขแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ณ ห้องประชุมกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ชั้น 4 ตึก 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ****************** เมษายน 2561

DSC08536