ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว จังหวัดชลบุรี

IMG_3931

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2561 ที่ผานมา นายวลัญช์ชัย จึงสำราญพงส์ รองผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว จังหวัดชลบุรี โดยในวันที่ 7 ตรวจเยี่ยมศูนย์ One Stop Service,OSS และในวันที่ 8 ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และ โรงพยาบาลชลบุรี