เสวนาวิชาการ “แก้กฏหมายบัตรทองประชาชนได้อะไร”

VDO เสวนาวิชาการ “แก้กฏหมายบัตรทองประชาชนได้อะไร”