ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับ ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับ ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเอเชีย ถนนราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด เอกสารนำเสนอ นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ
ดาวน์โหลด เอกสารนำเสนอ นายแพทย์ชุมพล นุชผ่อง รองผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ
ดาวน์โหลด เอกสารนำเสนอโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงทางด้านการเงิน
 1. รพ.นครพิงค์,รพศ.

 2. รพ.หางดง,รพช.

 3. รพ.ลำปาง,รพศ.

 4. รพ.เกาะคา,รพช.

 5. รพ.บ้านหลวง,รพช.

 6. รพ.ท่าวังผา,รพช.

 7. รพ.สันติสุข,รพช.

 8. รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว,รพช.

 9. รพ.ร้องกวาง,รพช.

 10. รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช.

 11. รพ.ปางมะผ้า,รพช.

 12. รพ.อุตรดิตถ์,รพศ.

 13. รพ.ฟากท่า,รพช.

 14. รพ.พรหมพิราม,รพช.

 15. รพ.วัดโบสถ์,รพช.

 16. รพ.พิจิตร,รพท.

 17. รพ.ดงเจริญ,รพช.

 18. รพ.วัดสิงห์,รพช.

 19. รพ.สรรพยา,รพช.

 20. รพ.พระนั่งเกล้า,รพท.

 21. รพ.สระบุรี,รพศ.

 22. รพ.พระพุทธบาท,รพท.

 23. รพ.สิงห์บุรี,รพท.

 24. รพ.ปากพลี,รพช.

 25. รพ.องครักษ์,รพช.

 26. รพ.เจ้าพระยายมราช,รพศ.

 27. รพ.เดิมบางนางบวช,รพช.

 28. รพ.หัวหิน,รพท.

 29. รพ.ประจวบคีรีขันธ์,รพท.

 30. รพ.กระทุ่มแบน

 31. รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า,รพท.

 32. รพ.ขอนแก่น,รพศ.

 33. รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน,รพช.

 34. รพ.กมลาไสย,รพช.

 35. รพ.สกลนคร,รพศ.

 36. รพ.สังคม,รพช.

 37. รพ.นาหว้า,รพช.

 38. รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม,รพช.

 39. รพ.กุมภวาปี,รพท.

 40. รพ.โนนสะอาด,รพช.

 41. รพ.เพ็ญ,รพช.

 42. รพ.บำเหน็จณรงค์,รพช.

 43. รพ.เนินสง่า,รพช.

 44. รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม,รพท.

 45. รพ.สุราษฎร์ธานี,รพศ.

 46. รพ.วชิระภูเก็ต,รพศ.

 47. รพ.ระนอง,รพท.

 48. รพ.ทุ่งสง,รพท.

 49. รพ.หาดใหญ่,รพศ.

 50. รพ.สงขลา,รพท.