โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 30-31 มีนาคม, 1 เมษายน 2560
ณ โรงแรมริชเช่ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA