ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ณ วัดพุทธปัญญา

 ทอดกฐิน

    พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ณ วัดพุทธปัญญา

      ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ณ วัดพุทธปัญญา (หลังกระทรวงสาธารณสุข) ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.