ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 ดาวน์โหลด