ร่วมแสดงมุทิตาจิตตานุสรณ์ และมอบของที่ระลึกแด่ นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปีพ.ศ. 2564

มุทิตาจิต อ.ถาวร