ร่วมแสดงมุทิตาจิตตานุสรณ์ และมอบของที่ระลึกแด่ ดร.กฤษดา แสวงดี ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปีพ.ศ. 2564

มุทิตาจิต อ อ้อย