แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา รอบ 1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ก.ย. 64

แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา รอบ 1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64
สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ก.ย. 64

pdf 1. แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบ64 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน COVID-19 ไร้สิทธิการรักษา รอบ1ต.ค.63-31 มี.ค.64 ครั้งที่ 3

pdf 2. การโอน COVID-19 รอบ 1 ต.ค. 63- 31 มี.ค. 64 สสจ. & รพ. ครั้งที่ 3

pdf 3. COVID-19 (GL & รหัสบัญชีย่อย)