“ร่วมพิธีเปิด “โรงพยาบาลบุษราคัม” รองรับผู้ติดเชื้อในกลุ่มสีเหลือง ขนาด 5,000 เตียง ตั้งอยู่ในอาคารชาเลนเจอร์ IMPACT ARENA เมืองทองธานี”

    "ร่วมพิธีเปิด “โรงพยาบาลบุษราคัม” รองรับผู้ติดเชื้อในกลุ่มสีเหลือง ขนาด 5,000 เตียง ตั้งอยู่ในอาคารชาเลนเจอร์ IMPACT ARENA เมืองทองธานี"

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ในวันนี้ เวลา 09.00 น.

           นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลบุษราคัม โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหมและผู้บริหารหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
          สำหรับโรงพยาบาลบุษราคัม จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้ติดเชื้อทุกคน โดยเฉพาะผู้ป่วยสีเหลืองที่เจ็บป่วยเล็กน้อยถึงปานกลางทั้งจากในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสายด่วนต่างๆ จาก กทม.และปริมณฑล ได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยลดอาการรุนแรง ลดการเสียชีวิต รวมทั้งเป็นการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เบื้องต้นรับผู้ป่วยได้ประมาณ 1,092 เตียง หากมีผู้ป่วยเพิ่มสามารถขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 5,000 ราย ภายใต้การดูแลของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จาก 60 จังหวัดที่พบการแพรระบาดน้อย มาหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ รวม 780 คน พร้อมด้วยอุปกรณ์ด้านการแพทย์ ทั้งรถเอกซเรย์ เครื่องช่วยหายใจกว่า 100 เครื่อง ห้องตรวจปฏิบัติการ ยาสำคัญ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างครบครัน

1041723-1536x864 - จิราภา รั่นบ้านแพ้ว