ขอแสดงความยินดีกับ นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีกับ นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ
เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

13861418111004