หมายเหตุ - ตัดข้อมูล ณ วันที่ 01/01/1970 00:00:00

โรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล

จากทั้งหมด โรงพยาบาล

ข้อมูลเดือน

ร้อยละของการส่งข้อมูล

คิดเป็น %

ข้อมูลเดือน

รายงานส่งข้อมูลเดือน

ตารางรายงานส่งข้อมูลเดือน

แกน Y : ร้อยละการส่งข้อมูล | แกน X : ข้อมูลรายเขต

รายงานส่งข้อมูลประจำปีงบประมาณ

ตารางรายงานส่งข้อมูลประจำปีงบประมาณ

แกน Y : ร้อยละการส่งข้อมูล | แกน X : ข้อมูลร้อยละการส่งรายเดือน


Planfin Control System Update

- [31/05/2563] ปรับปรุงรายละเอียดให้เป็นปัจจุบัน อัพเดท

- [31/07/2560] แจ้งเตือนการส่งข้อมูลทุกวันที่ 16 ของเดือน

- [01/07/2560] เพิ่มรายงานกำกับแผน Ebitda,NI ที่ติดลบ pcs 2.3

- [01/07/2560] ปรับปรุง เพิ่มส่วนค้นหาราย โรงพยาบาล,จังหวัด แบบกรอกชื่อ

- [18/05/2560] ปรับปรุง Export รายงาน

- [16/05/2560] ปรับปรุงหน้ารายงานแสดงผล

- [18/04/2560] อัปเดต PCS Version 2.0 เพิ่มรายงานกำกับแผน(รายเขต,จังหวัด,โรงพยาบาล)/รายงานระดับประเทศ(แผนที่ 1,8,9)/เพิ่มคอลั่มเดือนในส่วนการส่งออกไฟล์/เปลี่ยน URL เว็บไซต์พร้อมระบบ SSL

- [21/02/2560] อัปเดต PCS Version 1.1 โดยเพิ่มในส่วนของรายงานสรุปข้อมูลขาดส่งรายเขต/ปรับการแสดงผลวันเวลาตัดข้อมูล/เพิ่มลิ้งข้ิเสนอแนะเฟสบุ๊ค

- [31/01/2560] เพิ่มส่วนการดูข้อมูลย้อนหลังรายเดือนหน้า Dashboard

- [14/01/2560] แก้ไขหน้ารายงานแสดงผล(เพิ่มรายงานแสดงผลรวมแยกแต่ละประเภทรายการ)

- [29/12/2559] แก้ไขการแสดงผลกราฟ

- [29/11/2559] อัพเดตจำนวนของหน่วยบริการที่ส่งข้อมูล

- [24/11/2559] เพิ่มกราฟรายงานการส่งข้อมูลระดับเขตในแต่ละเดือน และประจำปีงบประมาณ

- [21/11/2559] แก้ไขส่วนของการ Export รายงานข้อมูลระดับประเทศ