ข่าวการประชุมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวรับสมัครงานคำสั่ง/ประกาศหนังสือเวียน/อบรม
7x74

New ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 3/2564

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 2/2564

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 1/2564

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีสุขภาพฯ และการนำเสนอหัวข้อปัญหาฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564

ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีส […]

7x74

เอกสารการประชุมชี้แจงกรอบคำรับรอง ปี 2564 (วันที่ 21 ธันวาคม 2563)

 

ข่าวการประชุม ทั้งหมด

 

news

New การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ   

news

New ประกาศรับย้าย รับโอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 ประกาศรับย้าย รับโอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ […]

news

New กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสม […]

news

การแจ้งความประสงค์ในการรับโอนข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

 การแจ้งความประสงค์ในการรับโอนข้าราชการในโครงการพัฒนานั […]

news

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความส […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

 

EBidding4

New รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ […]

EBidding4

New แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร. […]

EBidding4

New ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองเศรษฐศาสตร์การนำเข้าและส่งออกของเศรษฐกิจสุขภาพในภาพรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพ […]

EBidding4

ประกวดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองเศรษฐศาสตร์การนำเข้าและส่งออกของเศรษฐกิจสุขภาพในภาพรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองเศรษฐศาสตร์ […]

EBidding4

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร. […]

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ทั้งหมด

 

work2

New ประกาศผลผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ เรื่อง ประกาศผลผลการคัดเลือกข้ […]

work2

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปรเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร […]

work2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำ […]

work2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเห […]

work2

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมาย และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเ […]

ข่าวรับสมัครงาน ทั้งหมด

 

ประกาศ

New ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายรับเพื่อประโยชน์การสาธารณสุข พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายรับเพื่อ […]

ประกาศ

New ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายรับของหน่วยบริการที่ได้รับจากกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2555

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรา […]

ประกาศ

คำสั่ง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ)

คำสั่ง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ […]

ประกาศ

คำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติราชการ (หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ รองหัวหน้ากลุ่มงาน รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ)

คำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติราชการ (หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้า […]

ประกาศ

คำสั่ง มอบอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และหัวหน้างาน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

คำสั่ง มอบอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆให้หัวหน้ากลุ่ม […]

คำสั่ง/ประกาศ ทั้งหมด

 

อบรม2

New เรื่อง ย้ายสถานที่จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มาเป็นที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชบุรี กรุงเทพฯ

เรื่อง ย้ายสถานที่จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพร […]

อบรม2

New หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7

หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) […]

แจ้ง2

New ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ประจำปี 2564

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ประจำปี 2564  

แจ้ง2

New แจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะให้บุคลากรในสังกัดทราบ

แจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะให้บุคลา […]

อบรม2

New หลักสูตร การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง(ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1-2

หลักสูตร การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็ […]

หนังสือเวียน/อบรม ทั้งหมด

 

ภาพข่าว | ดูภาพข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรมภายในสำนักงาน | ดูภาพข่าวทั้งหมด

ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกอง […]