virus
ข้อมูลประจำวัน Covid-19

worldwide
แผนที่ Covid-19

schedule
DHES-OFFICE

bookshelf
E-Library

elearning
E-Learning

ข่าวการประชุมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวรับสมัครงานคำสั่ง/ประกาศหนังสือเวียน/อบรม
7x74

New ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 1/2564

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

New ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีสุขภาพฯ และการนำเสนอหัวข้อปัญหาฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564

ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีส […]

7x74

เอกสารการประชุมชี้แจงกรอบคำรับรอง ปี 2564 (วันที่ 21 ธันวาคม 2563)

 

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 11/2563

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 10/2563

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 9/2563

 

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 7/2563

   ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดข้อสั่งการตามมติคณะกร […]

news

New ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความส […]

news

New ขอความร่วมมือในการบริการผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19

ขอความร่วมมือในการบริการผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภา […]

news

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/รับโอน ให […]

news

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และพรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 

news

คลิปนำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิปนำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม กองเศรษฐกิจสุขภาพ […]

news

ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) และคู่มือการใช้งานระบบ MOPH Solicit

แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณส […]

news

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรการบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมสำหรับโรงพยาบาล (Advancement in Socail Security Healthcare and Thailand’s Hodpital Services)

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรก […]

EBidding4

New แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร. […]

EBidding4

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร. […]

EBidding4

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงเพิ่มเติม)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ป […]

EBidding4

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564

EBidding4

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-แบบ.สขร.1-ประจำเดือนตุลาคม-พ.ศ.-2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-แบบ.สขร.1 […]

EBidding4

วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ […]

EBidding4

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก […]

work2

New ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเห […]

work2

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมาย และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเ […]

work2

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเขาสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (รุ่นที่ 16) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเขาสู่ระบบข้าราชกา […]

work2

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  เรื่อง รายช […]

work2

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื […]

work2

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริห […]

work2

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ดาวน์โหลด

ประกาศ

New คำสั่ง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ)

คำสั่ง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ […]

ประกาศ

New คำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติราชการ (หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ รองหัวหน้ากลุ่มงาน รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ)

คำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติราชการ (หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้า […]

ประกาศ

New คำสั่ง มอบอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และหัวหน้างาน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

คำสั่ง มอบอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆให้หัวหน้ากลุ่ม […]

ประกาศ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ

ประกาศ

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ปีงบ64

ประกาศ

คำสั่งมอบอำนาจดำเนิการในเรื่องต่างๆ ให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และหัวหน้างาน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

 

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหารและประสิทธิภาพการเงินหน่วยบริหาร
กลุ่มภารกิจอำนวยการ

ภาพข่าว | ดูภาพข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรมภายในสำนักงาน | ดูภาพข่าวทั้งหมด

รายงานการรับบริการของกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

test

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (รายโรงพยาบาล) พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ราย […]

test

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (รายโรงพยาบาล) ตุลาคม 2563

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ราย […]

test

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (รายโรงพยาบาล) กันยายน 2563

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ราย […]

test

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (รายโรงพยาบาล) กรกฏาคม 2563

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ราย […]

ดูรายงานทั้งหมด

รายงานความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ

test

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ ตุลาคม 2560

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ ตุลาค […]

test

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ กันยายน 2560

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ กันยา […]

test

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ สิงหาคม 2560

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ สิงหา […]

test

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ กรกฎาคม 2560

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ กรกฎา […]

ดูรายงานทั้งหมด