กิจกรรมของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ | ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวการประชุมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวรับสมัครงานคำสั่ง/ประกาศหนังสือเวียน/อบรม
7x74

New ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 1/2565

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

มติและข้อสั่งการคณะกรรมการกำหนดแนวทางการ ใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 13/2564

มติและข้อสั่งการคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

มติและข้อสั่งการคณะกรรมการกำหนดแนวทางการ ใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 12/2564

มติและข้อสั่งการคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

มติการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 12/10/64

มติการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหล […]

ข่าวการประชุม ทั้งหมด

 

work2

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/รับโอน ข้า […]

news

แผนการตอบสนองกรณีพบผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

แผนการตอบสนองกรณีพบผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อไ […]

news

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตราการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตราการป้องกันการทุจริตและแ […]

news

การปรับเกลี่ย รับรองข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายการ Basic Payment , Hardship และค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การปรับเกลี่ย รับรองข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบกองท […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

 

EBidding4

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก […]

EBidding4

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร. […]

EBidding4

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร. […]

EBidding4

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร. […]

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ทั้งหมด

 

work2

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่ […]

work2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสาม […]

work2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าห […]

work2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเห […]

ข่าวรับสมัครงาน ทั้งหมด

 

work2

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่ […]

ประกาศ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2745/ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2745/ 2564 เรื่อ […]

ประกาศ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการฯ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนส […]

ประกาศ

โครงสร้างและอัตรากำลัง ตามปฏิบัติจริง กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

โครงสร้างและอัตรากำลัง ตามปฏิบัติจริง กองเศรษฐกิจสุขภาพ […]

คำสั่ง/ประกาศ ทั้งหมด

 

7x74

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1) ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ : ศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ

แบบประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ สำหรับการตรวจราชการก […]

แจ้งโอนโควิด

แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา รอบ 1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ก.ย. 64

แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่ารักษาพยาบาล […]

แจ้งโอนโควิด

แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา รอบ 1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มิ.ย. 64

1. แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบ64 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน C […]

แจ้ง2

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราช […]

หนังสือเวียน/อบรม ทั้งหมด

 

จดหมายข่าว | ดูจดหมายข่าวทั้งหมด

 หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

กระทรวง GDCC

สปสช

ประกันสังคม

กรมจัดหางาน

กรมการปกครอง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติ

กรมบัญชีกลาง

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ